Blomqvist chefssupport AB

Operativt & Strategiskt HR och Chefssupport.

Chefssupport: Chefsstöd och Rådgivning i HR Frågor

Att vara VD/Chef i olika positioner blir allt tuffare och du sitter ofta ensam i dina beslutsprocesser. Att få möjligheten att diskutera och rådgöra med någon som inte har en relation till övriga anställda eller medarbetare är en bra investering. Att få möjlighet att diskutera komplicerade medarbetarfrågor, tröga beslutsprocesser, uppdrag som rimmar illa med de faktiska befogenheterna, medarbetarsamtal, konflikter och dåligt samvete för att inte räcka till allt och alla.

Känner du igen dig?

Att jobba med HR- frågor innebär att hantera allt som finns i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Rättigheter och skyldigheter, etik och moral, problem och möjligheter.

Det handlar också om att på olika sätt möta och ta tillvara kraften och engagemanget hos medarbetarna. Oavsett bransch, offentliga organisationer eller privata företag, litet eller stort är det människor som av gör graden av framgång.

Affärsidé

Chefssupport tillhandahåller kvalificerade HR - tjänster och rådgivning till Chefer / företag och organisationer. Jag fungerar som en utökad specialistresurs till befintliga personalavdelningar och som en egen personalavdelning till företag som saknar egen.

Tjänster

icon21

Vardagen under en anställning.

Det händer mycket under en anställning – situationer som måste hanteras av företaget.

Vardagen kan innebära positiva saker som att anställa personal, planera för expansion och utveckling
av erbjudanden. Det finns en mindre rolig vardag:

 • samarbetsproblem
 •  anställda som inte passar tider
 •  konflikter
 •  anställda som inte presterar det du förväntar dig
 •  problem kopplade till relationerna med fackliga motparter.

Här måste man ha gedigen kunskap om lagar och avtal och även ha en metodik för att få en lösning
på frågan.

umbrellaicon

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är omgärdad av ett stort regelverk och det är många ”måsten” för företagen att uppfylla. 

Men även när de formella skyldigheter är avklarade så återstår svåra frågor att lösa för företaget.

Här måste man inte bara ha kunskap om lagar och avtal utan också ha en metodik för att komma i mål med frågan.

usericons

Sjukfrånvaro & rehabilitering

Sjukfrånvaro, rehabilitering, arbetsmiljö, förebyggande?

Vad kan jag göra förebyggande för att förhindra hög sjukfrånvaro?
Hur är arbetsmiljön på företaget både fysiskt och psykiskt? Vad gör ni för att främja en hälsosam livsstil hos era medarbetare?
Det ingår i arbetsgivaransvaret att följa upp hälsoläget hos medarbetarna och det är dessutom väldigt effektivt för att medarbetarna ska trivas och vara i god hälsa som i sin tur ger effektivitetsvinster.

Jag har närmare 30 år erfarenhet i rehabiliteringsfrågor och praktisk erfarenhet av
rehabiliteringsarbete som jag dela med mig av.

icon21

Chef, Ledare & organisation

Medarbetarnas trivsel är företagets viktigaste framgångsfaktor.

Chefen tillsätts av företaget, men ledaren utses inom gruppen. Företaget måste hjälpa cheferna att
utveckla sina ledaregenskaper för att möte förväntningarna inom organisationen. Det optimala är när
chefs- och ledaregenskaperna kan sammanfalla.

Ibland kan det behövas en extern resurs med bred erfarenhet för att finna utvecklingsmöjligheter.

umbrellaicon

Fackliga relationer & arbetsrätt

Arbetslagstiftning och våra svenska traditioner bygger på utvecklad
samverkan mellan arbetsgivarna och de fackligaorganisationerna.

Det låter enklare än vad det är!

Jag har arbetat med förhandlingar och fackliga relationer i 20 år med gott resultat. Har mängder av erfarenhet att dela med mig av samt olika förslag till rutiner och samverkansformer. Arbetsrätt är en lagstiftning som hela tiden utvecklas. Den är rätt omfattande och inte alltid lätt att hantera. Nya AD- domar kan förändra lagstiftningen Alla i chefs/ledarposition bör ha en överskådlig arbetsrättsutbildning för att öka tryggheten i
kontakterna med anställda och deras fackliga organisationer. Det är väldigt energikrävande att
hamna i konflikt om man inte riktigt vet vilka regler som gäller. Här kan jag som konsult ge rådgivning och support!

usericons

Employer Branding

Som företag är ni inte bara era produkter eller tjänster – ni är också era potentiella, nuvarande och tidigare anställdas upplevelser av er som arbetsplats.

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är avgörande för organisationens framgång och möjlighet att attrahera
kompetens. En viktig del av Employer Branding är att lyfta fram och se medarbetarna. Visa att ni
uppskattar era medarbetare och låt de känna sig delaktiga i företagets resa framåt. I er externa marknadsföring, ta med er medarbetarna. Ni kanske har en tydlig strategi för hur ni hanterar era kunders upplevelser av ert företag, men har ni det för era medarbetare? Hur uppmärksammar ni medarbetarnas under anställningen?? Nya talangfulla medarbetare ska vilja jobba hos er. Samtidigt som befintliga och tidigare
medarbetare ska känna förtroende och fungera som ambassadörer. Även känna sig välkommen åter och kanske i framtiden komma tillbaka. Ett sätt att attrahera nya chefer och ledare är att erbjuda chefssupport i samband med nyanställning. Den nya chefen känner sig trygg i att kunna diskutera problem, situationer med någon extern, utan att känna sig utelämnad.

vision, mission & Mål

Min vision är ett stimulerande och utvecklande arbetsliv för alla i företaget. Min mission är att ge små och medelstora företag och organisationer tillgång till avancerade HR-tjänster som utvecklar mina kunders verksamhet, medarbetare och affärer. Mitt mål är att ge mina kunder bästa möjliga HR-tjänster och rådgivning som gör att mina kunder och deras medarbetare når bästa möjliga resultat för företaget.

icon21

20 år av erfarenhet

Coachning – Analys av resultat från medarbetarenkäter – Chefsstödssamtal – Grupputveckling – Jämställdhet – Lönekartläggning – Rehabilitering – Utveckling av rehabiliteringsåtgärder – Arbetsrätt – HR processer – Rekryteringsstöd till chefer i hela eller delar av en rekryteringsprocess – Lokala och Central förhandlingar – Chefs och HR support i personal / avtals och organisationsfrågor. Inkluderingsfrågor och  Employer Brandning.

photo-1529400971008-f566de0e6dfc

Chefskonsult

Mikael Blomqvist

Om Mig

Din chefssupport Mikael Blomqvist är utbildad socionom/beteendevetare och har arbetat med HR frågor, arbetsrättsfrågor och kollektivavtalsfrågor i närmare 20 år och ca 12 år som socionom inom vård och behandling med människor i svåra livssituationer.

Efter att ha arbetat i närmare 20 år med HR-frågor och ca 12 år i socialt arbete har jag lärt mig att för att få trivsel, engagemang och framgång för företaget eller verksamheten så behövs det ett medvetet engagerat arbete med människorna i organisationen, den kommer inte av sig själv

Som HR-konsult kan jag vara ett stöd som visar vägen i personalfrågor. Jag är rak och tydlig i min kommunikation en god lyssnare, och van att driva förhandlingar, tolka avtal, grupputveckling, coacha chefer/ledare och hantera omorganisationer.

Genom åren har jag bland annat verkat som personal / verksamhet chef/ rådgivare/förhandlare och HR generalist. Jag har arbetat med personalfrågor i ett brett perspektiv både operativt och strategiskt. Jag har utbildat både chefer och medarbetare, suttit i ledningsgrupper som ansvarig i HR frågor och rådgivare i organisationsförändringar samt utvecklat rehabiliteringsprogram. Många säger att jag är bra på att inspirera och få saker och ting att hända och är tydlig, drivande och kreativ.

Ta gärna kontakt med mig så kan vi diskutera vad jag kan hjälpa er med.

Kontakt mig för ett Kostnadsfritt strategiskt samtal
Ett strategiskt samtal är ett kostnadsfritt samtal per telefon där vi tittar på de utmaningar ni står inför och vad jag eventuellt kan hjälpa till med.

Yrkeserfarenheter

Genom åren har jag verkat bland annat verkat som personal/ verksamhetchef och HR generalist.

 • Rådgivare/förhandlare Transportföretagen
 • HR Specialist Holmen Iggesunds bruk
 • Personalsamordnare Skanska Sverige AB
 • Personalkonsult Landstinget Västernorrland
 • Personalutvecklare Akzo Nobel Expancel
 • Vik Personal chef Akzo Nobel Surface Chemistry
 • Verksamhetschef Sundsvalls kommun
 • Beteendevetare/Socionom Umeå Universitet 1990
 • Avd chef SIS

Kontakt

Ring mig

FÖLJ MIN RESA

Adress:

Mikael Blomqvist
Hällevägen 9 C
862 33, Kvissleby Län